Portal eRejestracja

Centrum Rehabilitacji Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością

41-500 Chorzów pl. Powstańców Sląskich 1
tel.:32 249 13 75

Portal eRejestracja służy do ustalenia terminu wizyty lekarskiej w poradni rehabilitacyjnej majacej na celu 

zdiagnozowanie pacjenta i zlecenie cyklu zabiegów rehabilitacyjnych odpowiednich dla danej jednostki chorobowej

Rejestracje terminu możne dokonać pacjent jego rodzina lub opiekun.
Podczas rejestracji prosimy podać dane przyszłego pacjenta oraz numer telefonu, który ułatwi nam kontakt z 

Państwem.

Przypominamy jednocześnie ze:
Podstawa do objęcia lekarska opieka rehabilitacyjna w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni 

rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objecie opieka 

świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej 

jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niz 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
(Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza).

Zapraszamy do kontaktu z nami !